Tandvårdsabonnemang

Önskar du att få din tandvård till ett fast pris? Då kan du teckna vårt tandvårdsabonnemang tillsammans med en av våra tandläkare. Under en undersökning görs en bedömning om vad som behöver göras.
För att få teckna ett avtal behöver du nollställas först. Detta innebär att alla behandlingar som är nödvändiga behöver göras för att få ett avtal. Varje avtal kan vara individuellt och inkludera eller utesluta vissa behandlingar beroende på vad vi har kommit överens om från början.

Tandvårds-klass

Kostnad inklusive ATB
24-29 och från 65 år

Kostnad inklusive ATB
30-64 år

Pris per månad Pris per år Pris per månad Pris per år
1 29 346 51 616
2 50 605 73 875
3 83 994 105 1264
4 126 1512 149 1782
5 183 2192 205 2462
6 239 2873 262 3143
7 313 3758 336 4028
8 395 4741 418 5011
9 479 5746 501 6016
10 558 6696 581 6966

 

Detta ingår i tandvårdsabonnemanget:

 • Akuttandvård (inom den allmänna tandvården).
 • Förebyggande tandvård
 • Enstaka tandkronor (som man göras på allmäntandvården).
 • Lagningar
 • Rotfyllningar (som kan göras på allmäntandvården).
 • Undersökningar med intervaller som anpassas individuellt beroende på riskgrupperingen.
 • Röntgen som inte kräver särskilda röntgenutrustning (tex OPG och CBCT).
 • Tandutdragning (Såvida de inte kräver en specialist för denna behandling. Tex om det är för nära relation till nerver eller att man trots ett försök på kliniken inte lyckas avlägsna hela tanden).
 • Ersättning för extremt missfärgade framtänder i överkäken (3-3) tänder som är MER än 3 grader mörkare än det normala i munnen. Man jämför med näst intill liggande tänderna (om detta har skett efter avtalet). Det igår dock inte om det är orsakad av olycka.
 • Bettskena under förutsättning att en tandläkare bedömer att det finns indikation (kan uteslutas i kontraktet om patienten haft behov av det innan hen tecknat avtalet men valde att inte nollställas i den punkten).

 

Detta ingår INTE i tandvårdsabonnemanget:

 • Specialisttandvård om din tandläkare bedömer att du behöver det.
 • Ersättning för broar.
 • Ersättning för tandskydd.
 • Ersättning för Implantat.
 • Ersättning för tandregleringsbehandling
 • Ersättning för gäller estetisk tandvård som till exempel tandblekning, tandsmycken.
 • Fasader.
 • Borttagande av missfärgningar.
 • Tandskador som är orsakade av olyckor (därför bör man teckna en separat olycksförsäkring med sitt eget försäkringsbolag som täcker olycksrelaterade skador i tänderna)
 • Vissa behandlingar som anses vara ”måttligt” nödvändiga behandlingar före avtalet men patienten väljer att inte behandla dessa för en nollställning, exkluderas från avtalet, tex bettskena och extremt mörka framtänder. Detta kan då framgå som avvikande i avtalet så att det ändå INTE hindrar en patient från att teckna ett avtal.