Legitimerad personal

Injektionsbehandlingar i estetiska syften ska enligt nya regler genomföras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Detta pga att många av de ingrepp som genomförs kan innebära betydande hälsorisker om de inte utförs på rätt sätt. Därför ska enbart legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens få utföra dessa behandlingar.

Endast legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor får utföra estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis botox och fillers.

Vår legitimerade tandläkare Saga som har drygt 15 års erfarenhet inom tandvården har många estetiska behandlingar bakom sig. Hon är väldigt lyhörd och mån om att patienterna ska vara nöjda när de går.

Vi arbetar dessutom med trubbiga nålar för att minimera riskerna för komplikationer.