Tandvård

Boka tid för tandvård

Onlinebokning länk ska hänvisas

(Alternativ till bokningar som underflik)

Undersökning 40 minuter

Akut besök andra besvär 40 minuter

Boka om befintlig tid (gäller inte protetik)

Priser och ersättningar

Är du tveksam till att gå till privata och moderna tandkliniker av den anledning att du är rädd att de kostar mycket mer än de statliga? Där har du fel. En privat klinik behöver nödvändigtvis inte vara dyrare bara för att de har lyxigare utseende. 

Vår klinik är kopplad till försäkringskassan och du har precis samma ersättningsrättigheter och tandvårdsbidrag som andra kliniker.  

Våra priser är konkurrenskraftiga och ligger nära de så kallade referenspriserna. 

Gå gärna in och jämför våra priser med andra så får ni se.

Tandvårdsstöd

Du som är registrerad i Försäkringskassan i Sverige har kostnadsfri tandvård till och med det år du fyller 23 år. Det år du fyller 24 år och ska du betala tandvården själv kan du få statligt tandvårdsstöd. 

Om du har särskilda behov av tandvård, kan du även ha rätt till tandvårdsstöd från din region. För den tandvården får du inte statligt tandvårdsstöd.

Allmänt tandvårdsbidrag

Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag:

 • Bidraget är 600 kronor per år från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 år.
 • Bidraget är 300 kronor per år från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 år
 • Bidraget är 600 kronor per år från och med det år du fyller 65 är år.

 

Det går att spara bidraget till nästa år så att du kan använda två bidrag under ett och samma år. Men man kan inte ha mer än två bidrag sparade samtidigt.

Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa.

Du kan få särskilt tandvårdsbidrag om du:

 • fyller minst 24 år under året
 • är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här.   

 

Detta bidrag är 600 kronor per halvår. Du får bidraget den 1 januari och den 1 juli varje år.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet är för dig som har höga tandvårdskostnader. Det innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv när den överstiger ett visst belopp.

Du är berättigad till högkostnadsskyddet om du:

 • fyller minst 24 år under året
 • är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här.

Du betalar själv kostnader som under ett år är sammanlagt 3 000 kronor enligt statens referenspriser och motsvarar tandläkarens respektive tandhygienistens priser eller lägre. Sedan får du ersättning för:

 • 50 procent av kostnader som överstiger 3 000 kronor
 • 85 procent av kostnader som överstiger 15 000 kronor.

 

Referenspriset är ett fast pris som bestäms av staten för varje åtgärd som ger rätt till statligt tandvårdsstöd. 

OBS! Klinikerna sätter sina egna priser och kan därför avvika lite från referenspriset. Därmed kanske det inte blir exakt de procentsatsen som det anges ovan. Vi eftersträvar ständigt att ha dessa så nära som möjligt för att det ska överstämma så bra som möjligt.

Våra behandlingar och priser

Nedan kan man se våra tandvårdsbehandlingar och priser, som kan jämföras med referenspriserna.

(filen ska justeras och klistras in här).

Tandvårdsabonnemang

Önskar du att få din tandvård till ett fast pris? Då kan du teckna vårt tandvårdsabonnemang tillsammans med en av våra tandläkare. Under en undersökning görs en bedömning om vad som behöver göras. 

För att få teckna ett avtal behöver du nollställas först. Detta innebär att alla behandlingar som är nödvändiga behöver göras för att få ett avtal. Varje avtal kan vara individuellt och inkludera eller utesluta vissa behandlingar beroende på vad vi har kommit överens om från början.

Tandvårds-klass

Kostnad inklusive ATB
24-29 och från 65 år

Kostnad inklusive ATB
30-64 år

 

Pris per månad

Pris per år

Pris per månad

Pris per år

1

34

410 (369)

59

710

2

61

730 

86

1 030

3

100

1 200

125

1 500

4

155

1 855

180

2 155

5

227

2 725

252

3 025

6

308

3 695

333

3 995

7

390

4 685

415

4 985

8

465

5 580

490

5 880

9

578

6 935

603

7 235

10

719

8 625

744

8 925

 

Detta ingår i tandvårdsabonnemanget:

 • Akuttandvård (inom den allmänna tandvården).
 • Förebyggande tandvård
 • Enstaka tandkronor (som man göras på allmäntandvården).
 • Lagningar 
 • Rotfyllningar (som kan göras på allmäntandvården).
 • Undersökningar med intervaller som anpassas individuellt beroende på riskgrupperingen.
 • Röntgen som inte kräver särskilda röntgenutrustning (tex OPG och CBCT).
 • Tandutdragning (Såvida de inte kräver en specialist för denna behandling. Tex om det är för nära relation till nerver eller att man trots ett försök på kliniken inte lyckas avlägsna hela tanden).
 • Ersättning för extremt missfärgade framtänder i överkäken (3-3) tänder som är MER än 3 grader mörkare än det normala i munnen. Man jämför med näst intill liggande tänderna (om detta har skett efter avtalet). Det igår dock inte om det är orsakad av olycka.
 • Bettskena under förutsättning att en tandläkare bedömer att det finns indikation (kan uteslutas i kontraktet om patienten haft behov av det innan hen tecknat avtalet men valde att inte nollställas i den punkten).

 

Detta ingår INTE i tandvårdsabonnemanget:

 • Specialisttandvård om din tandläkare bedömer att du behöver det.
 • Ersättning för broar.
 • Ersättning för tandskydd. 
 • Ersättning för Implantat.
 • Ersättning för tandregleringsbehandling
 • Ersättning för gäller estetisk tandvård som till exempel tandblekning, tandsmycken.
 • Fasader.
 • Borttagande av missfärgningar.
 • Tandskador som är orsakade av olyckor (därför bör man teckna en separat olycksförsäkring med sitt eget försäkringsbolag som täcker olycksrelaterade skador i tänderna)
 • Vissa behandlingar som anses vara ”måttligt” nödvändiga behandlingar före avtalet men patienten väljer att inte behandla dessa för en nollställning, exkluderas från avtalet, tex bettskena och extremt mörka framtänder. Detta kan då framgå som avvikande i avtalet så att det ändå INTE hindrar en patient från att teckna ett avtal.