Priser och ersättningar

Är du tveksam till att gå till privata och moderna tandkliniker av den anledning att du är rädd att de kostar mycket mer än de statliga? Där har du fel. En privat klinik behöver nödvändigtvis inte vara dyrare bara för att de har lyxigare utseende.

Vår klinik är kopplad till försäkringskassan och du har precis samma ersättningsrättigheter och tandvårdsbidrag som andra kliniker.

Våra priser är konkurrenskraftiga och ligger nära de så kallade referenspriserna.

Gå gärna in och jämför våra priser med andra så får ni se.

Tandvårdsstöd

Du som är registrerad i Försäkringskassan i Sverige har kostnadsfri tandvård till och med det år du fyller 23 år. Det år du fyller 24 år och ska du betala tandvården själv kan du få statligt tandvårdsstöd.
Om du har särskilda behov av tandvård, kan du även ha rätt till tandvårdsstöd från din region. För den tandvården får du inte statligt tandvårdsstöd.

Allmänt tandvårdsbidrag

Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag:

  • Bidraget är 600 kronor per år från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 år.
  • Bidraget är 300 kronor per år från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 år
  • Bidraget är 600 kronor per år från och med det år du fyller 65 är år.

Det går att spara bidraget till nästa år så att du kan använda två bidrag under ett och samma år. Men man kan inte ha mer än två bidrag sparade samtidigt.

Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa.
Du kan få särskilt tandvårdsbidrag om du:

  • fyller minst 24 år under året
  • är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här.

Detta bidrag är 600 kronor per halvår. Du får bidraget den 1 januari och den 1 juli varje år.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet är för dig som har höga tandvårdskostnader. Det innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv när den överstiger ett visst belopp.
Du är berättigad till högkostnadsskyddet om du:

  • fyller minst 24 år under året
  • är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här.

Du betalar själv kostnader som under ett år är sammanlagt 3 000 kronor enligt statens referenspriser och motsvarar tandläkarens respektive tandhygienistens priser eller lägre. Sedan får du ersättning för:

  • 50 procent av kostnader som överstiger 3 000 kronor
  • 85 procent av kostnader som överstiger 15 000 kronor.

Referenspriset är ett fast pris som bestäms av staten för varje åtgärd som ger rätt till statligt tandvårdsstöd.

OBS! Klinikerna sätter sina egna priser och kan därför avvika lite från referenspriset. Därmed kanske det inte blir exakt de procentsatsen som det anges ovan. Vi eftersträvar ständigt att ha dessa så nära som möjligt för att det ska överstämma så bra som möjligt.

Våra behandlingar och priser

Nedan kan man se våra tandvårdsbehandlingar och priser, som kan jämföras med referenspriserna.


KodÅtgärdVårt prisReferenspris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101Basundersökning, utförd av tandläkare946900
103Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare431390
103aKompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare177390
107Omfattande undersökning, utförd av tandläkare11911110
107aOmfattande undersökning, utförd av tandläkare7281110
108Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare19051805
111Basundersökning, utförd av tandhygienist731690
112Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utför av tandhygienist936895
113
 
Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist290290
114
 
Kompletterande parodontal undersökning  eller kariesutredning,
utförd av tandhygienist
614550
Röntgenundersökning
121
 
Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition6060
123
 
Röntgenundersökning, helstatus850850
125
 
Röntgenundersökning, extraoral540540
126
 
Röntgenundersökning, omfattande10351035
127
 
Röntgenundersökning, delstatus205205
128
 
Röntgenundersökning, större delstatus350350
128b
 
Röntgenundersökning, större delstatus,
omfattande
 
Övriga åtgärder vid undersökning och diagnostik
141
 
Studiemodeller, för 
behandlingsplanering
650615
161
 
Salivsekretionsmätning655655
162
 
Laboratoriekostnader vid 
mikrobiologisk undersökning
400400
163
 
Biopsi11001100
164
 
Laboratoriekostnader vid 
patologanatomisk 
diagnostik (PAD)
675675
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201
 
Information eller instruktion vid risk
för munhälsorelaterade sjukdomar
eller problem
450450
204Profylaxskena, per skena845845
205Fluorbehandling, kortare 
behandlingstid
185185
206Fluorbehandling365365
207Mekaniskt avlägsnande av 
supragingival tandsten
290290
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande555555
209
 
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande865865
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301
 
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling455425
301a
 
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling, 
enkel
228425
302
 
Sjukdomsbehandlande åtgärder861800
303
 
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling12271180
304
 
Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande18141765
311
 
Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem518450
311a
 
Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, mindre omfattning293450
312
 
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade 
sjukdomar eller problem
180180
314
 
Beteendemedicinsk behandling520520
321
 
Icke-operativ behandling av kariessjukdom554455
322Stegvis exkavering12241175
341
 
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning560555
342
 
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning11161085
342a
 
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning, enkel8071085
342b
 
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävande behandling12861085
343
 
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidkrävande behandling16371630
Kirurgiska åtgärder
401    
 
Tanduttagning, en tand11951115
402Tanduttagning, när separation eller friläggning  krävs, en tand18901585
403Tanduttagning, tillkommande, enkel445445
404Kirurgiskt avlägsnande av 
en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle
34303275
405
 
Omfattande dentoalveolär kirurgi45444370
406
 
Tanduttagning, övertalig tand11151115
407
 
Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle22472160
408
 
Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande44064370
451
 
 
Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–334103410
452
 
 
Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en
kvadrant eller inom tandposition 3-3
47154715
453
 
Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–335903590
454
 
Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk
behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3
47664715
Övriga åtgärder
480
 
Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd340340
Rotbehandlingsåtgärder
501
 
Rensning och rotfyllning, en rotkanal39453565
502
 
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler44794295
503Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler58175390
504Rensning och rotfyllning, fyra eller 
fler rotkanaler
60965875
520
 
Akut endodontisk behandling, annan behandlare995950
521
 
Akut trepanation och kavumextirpation889840
522Komplicerad kanallokalisation877845
523Stiftborttagning12781230
Apikalkirurgisk behandling
541Apikalkirurgisk behandling39803840
Bettfysiologiska åtgärder
601Bettskena i hård akrylat i överkäken, 
utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
39093675
602Bettskena i hård akrylat i underkäken, 
utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
39093675
604Mjukplastskena, laboratorieframställd, 
utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena
23992205
Reparativa åtgärder
701Fyllning av en yta på framtand eller 
hörntand
677635
701aFyllning av en yta på framtand eller 
hörntand, enkel
369635
702Fyllning av två ytor på framtand eller 
hörntand
10761010
703Fyllning av tre eller flera ytor på 
framtand eller hörntand
12811240
704Fyllning av en yta på premolar866815
704aFyllning av en yta på molar eller 
premolar, enkel
370815
704bFyllning av en yta på molar1049815
705
 
Fyllning av två ytor på premolar12711195
705b
 
Fyllning av två ytor på molar 15661195
706
 
Fyllning av tre eller flera ytor på molar 
eller premolar
17071595
707
 
Krona i plastiskt material, klinik-
framställd
18101810
708Stiftförankring i rotkanal vid fyllnings-
terapi, tilläggsåtgärd
575575
Protetiska åtgärder, Tandstödd protetik
800
 
Permanent tandstödd krona, 
en per käke
66766005
801
 
Permanent tandstödd krona, 
flera i samma käke
61294665
802
 
Laboratorieframställd pelare med 
intraradikulärt stift
35673290
803
 
Klinikframställd pelare med 
intraradikulärt stift
16351580
804
 
Hängande led vid tandstödd protetik, 
per led
24392285
805
 
Emaljretinerad konstruktion, 
laboratorieframställd, per stöd
19551955
806
 
Radikulärförankring vid avtagbar protes37343575
807
 
Semipermanent krona eller hängande 
led, per led
25552555
808Innerkrona för teleskop- eller konus-
konstruktioner
36563505
809
 
Långtidstemporär  laboratorie-framställd krona eller hängande led, per led10901090
Reparation av tandstödd protetik
811Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd637605
812Reparation av krona eller bro, utan 
tandteknisk insats
16071545
813Broreparation med tandteknisk insats48754695
814Broreparation med tandteknisk insats, 
omfattande
84288115
815Sadelkrona56475420
Avtagbar protetik
822Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder40903815
823Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder57375370
824Partiell protes med gjutet skelett, 
klammerförankrad
1224011380
825Komplicerad partiell protes med stöd 
av urtagskrona, innerkrona eller 
attachments
1343712880
826Attachments, per styckEnl.faktura100
827Hel underkäksprotes103629665
828Hel överkäksprotes103629665
829Immediatprotes, hel käke82447235
Reparation av avtagbar protes
831Justering av avtagbar protes417395
832Lagning av protes eller tillsättning 
av protestand
13721305
833Rebasering av protes27932665
834
 
Lagning av protes där avtryck krävs21552030
835
 
Rebasering och lagning av protes33083165
836
 
Komplicerad lagning av protes42333960
837
 
Komplicerad lagning av protes där 
uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes
72026840
839
 
Inmontering av förankringselement32693115
Övriga åtgärder vid bettrehabilitering, behandling av käkfunktionsstörning eller av bettavvikelse
845
 
Ocklusionskorrigerande bettslipning21272025
847
 
Klammerplåt41304130
848
 
Betthöjning eller uppbyggnad för 
ocklusal stabilisering med fyllnings-material, per tandposition
590575
Implantatprotetiska åtgärder
850
 
Implantatstödd krona, en per käke89188445
852
 
Implantatstödd krona, flera i 
samma käke
79026550
853Hängande led vid implantatstödd
bro
25052285
854
 
Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led23292230
855
 
Fästskruv/broskruv och cylinder vid 
semipermanent implantatstödd krona per implantat 
Enl.faktura560
856
 
Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led15801580
857
 
Fästskruv/broskruv och cylinder vid 
långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat
Enl.faktura505
858
 
Distans inklusive distansskruv, 
per styck
13151315
859
 
Integrerad distans/kopplings-
komponent vid separat implantat-
stödd krona, per styck, tilläggsåtgärd
11271120
861
 
Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat 3809733045
861b
 
Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat4317533045
862
 
Implantatstödd bro i överkäke på 
fem implantat
3992135085
862bImplantatstöddbro i överkäke på 
fem implantat
4500035085
863
 
Implantatstödd bro i överkäke på 
sex implantat eller fler
4285536660
863bImplantatstödd bro i överkäke på 
sex implantat eller fler
4793436660
865
 
Implantatstödd bro i underkäke på 
fyra implantat eller fler
3809331960
865bImplantatstödd bro i underkäke på 
fyra implantat eller fler
4286631960
Täckprotes på implantat
871
 
Implantatstödd täckprotes i överkäke 
på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat
1882918085
872
 
Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat2102820385
873
 
Implantatstödd täckprotes i överkäke, 
på fyra implantat eller fler
2382823040
874
 
Tillägg för alveolarbar på två implantat45654565
875
 
Tillägg för alveolarbar på tre implantat53805380
876
 
Tillägg för alveolarbar på fyra implantat71657165
877
 
Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement1542614985
878
 
Förankringselement täckprotes, tillägg, 
per styck
Enl.faktura295
Reparation av implantatstödd protetik
881
 
Reparation av fast implantatstödd 
konstruktion, mindre omfattande
12061160
883
 
Reparation/ombyggnad av fast 
implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats
35323125
884
 
Reparation/ombyggnad av implantat-
stödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs
82657655
888
 
Fästskruv/broskruv, per styckEnl.faktura185
889
 
Distansskruv, per styckEnl.faktura385
892
 
Läkdistans, per styck345345
893
 
Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat
tre implantat
11201120
894
 
Återmontering av implantatstödda 
konstruktioner på sammanlagt ett till tre
implantat
11751175
895
 
Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat
tre implantat
14801480
896
 
Återmontering av implantatstödda 
konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat
15951595
Tandreglering och utbytesåtgärder
    
Utbytesåtgärder krona
921
 
Utbytesåtgärd. Krona i stället för 
ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand
66761240
922
 
Utbytesåtgärd. Krona i stället för 
ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand
66761595
Utbytesåtgärder implantat i entandslucka
9008Kirurgisk guideskena, 
enl Simplantmetoden eller motsvarande
10200 
9050
 
Mjukplastskena klinikframställd,
allmän/resurstandläkare
1960 
9050S
 
Mjukplastskena klinikframställd,
specialisttandläkare
2300 
9009
 
Tandskydd2500 
9019
 
Tandsmycke fastsättning, 
vissa smycke ingår (inkl moms)
475debiteras via
övriga artiklar
9020Blekning enstaka tand/tillfälle1000 
9021Blekning en käke (inkl moms)2500debiteras via
övriga artiklar
9022Blekning två käkar (inkl moms)3500debiteras via
övriga artiklar
9023Fissurförsegling,300 
9024
 
Munhälsokontroll tandsköterska350 
9025
 
Foto50 
9005
 
Komplicerad bettkorrigering3000 
9063
 
Retainer – helt loss, när befintlig retainer kan användas900 
9063b
 
Retainer, när ny behöver göras
inkl. tandteknisk faktura
2200 
9018
 
Sedering med kortverkande preparat300 
9001
 
Intyg500 
9042
 
Merkostnad för av- och återmontering av implantatförankrad konstruktion700ett till två 
implantat
9043
 
Merkostnad för av- och återmontering av implantatförankrad konstruktion1200tre eller flera
implantat
 
Material utöver grundpris enl faktura eller inköpsprisFaktura 
 Uteblivande ≤ 30 min350 
 Uteblivande >30 min700 
 Uteblivande barn, t.o.m året man 
fyller 18 år
150 
 Frikort0 
 Asyl50